Fundacja PODARUJ NAM NADZIEJĘ została założona z potrzeby serca na rzecz dobra dzieci chorych, niepełnosprawnych i z domów dziecka.

Celem naszej działalności jest pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych osób i rodzin.

Uśmiech na ustach i radość malująca się na twarzach dzieci jest najwspanialszą nagrodą dla Nas Wszystkich.

Wspierają nas i współpracują z nami:

Kancelaria Ius et Lex ul.Skarbka z Gór 51E8 ,  Warszawa
Biuro Rachunkowe ,,M&M'' Magdalena Kociszewska Certyfikat Księgowy nr. 22178/01

 

Fundacja PODARUJ NAM NADZIEJĘ posiada zezwolenie od Marszałka Województwa Mazowieckiego na przeprowadzanie zbiórek odzieży

BF-I-WA. 6222722012.JG

Nr kanc.:108222